Eerste contact

In ons eerste contact overleggen we samen of ik u zou kunnen helpen bij uw klachten of uw vraag. Dit kan telefonisch of per email.

Als u besluit om een afspraak te maken voor een intakegesprek, ontvangt u van mij een email waarin ik u vraag om enkele persoonlijke gegevens zoals uw adresgegevens door te geven. Tevens kunt u via deze email toestemming geven voor het vastleggen van uw persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en het cliëntendossier.

Vervolgens ontvangt u per email een afspraakbevestiging.

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.

Intake

Tijdens het intakegesprek staat de reden dat u hulp zoekt centraal. Voor mij is het belangrijk dat ik zo goed mogelijk begrijp wat er aan de hand is en wat u nodig heeft. Voor u is het van belang dat u zich bij mij vertrouwd voelt en het gevoel krijgt dat ik u kan helpen. Soms zijn er twee intakegesprekken nodig om tot een goede aanpak te komen.

Als u na het intakegesprek besluit om verder te gaan, ontvangt u van mij een intakeformulier en enkele vragenlijsten. U kunt kiezen of u dit op papier wilt invullen of online. U kunt het in uw eigen tijd invullen. Daarmee is dit een efficiente manier om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uzelf en uw klachten.

Op basis van het intakegesprek, het intakeformulier en de vragenlijsten maak ik een behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst beschrijft de reden waarom u hulp zoekt, wat u wilt bereiken in de therapie en de behandelaanpak. Dit plan bespreken we samen in het volgende gesprek en bij akkoord ondertekenen we beiden de behandelovereenkomst.

Eventueel kan ik de behandelovereenkomst naar uw huisarts sturen. Dat doe ik echter alleen als u dat zelf wilt en daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Gesprekken

In de gesprekken gaan we aan de slag met het plan uit de behandelovereenkomst. Het is afhankelijk van uw hulpvraag hoe de gesprekken er uit zien. Soms ligt in de gesprekken vooral de nadruk op het inzicht krijgen in uw gedachten, gevoelens en gedrag in bepaalde situaties. Andere keren zijn we vooral bezig met hoe u dingen anders kunt doen in uw leven om uw klachten te verminderen of om uw welbevinden te verbeteren. Het kan zijn dat ik u soms een opdracht meegeef, maar het gebeurt ook vaak dat u zelf al concludeert wat u nodig heeft en dat u zelf uw ‘huiswerk’ bedenkt. Want dat is uiteindelijk het doel van de gesprekken: dat u in de tijd tussen de gesprekken aan de slag gaat om uw doelen te bereiken. Regelmatig zullen we afstemmen of we nog op de juiste weg zitten of dat het behandelplan bijgesteld moet worden. Zie ook hier voor meer achtergronden over hoe en van waaruit ik werk.

In overleg is het mogelijk dat een naaste een keer meekomt naar een gesprek. Het inzicht en de ervaringen van iemand die dicht bij u staat, kunnen soms nog duidelijker maken wat er aan de hand is. Daarnaast kan het voor de ander fijn zijn als hij of zij ziet hoe u aan het werk bent en kan hij of zij eventuele vragen stellen.

De frequentie van de gesprekken bepalen we in onderling overleg. Uitgangspunt is elke twee weken een gesprek. Maar afhankelijk van uw wensen en de fase van het traject bepalen we aan het eind van elk gesprek wanneer een volgend gesprek gewenst is.

Afsluiting

Als u aangegeven heeft dat u de behandeling wilt afronden, maken we een afspraak voor een laatste gesprek. Hierin kijken we terug op hoe de behandeling is gegaan en wat het u gebracht heeft. We kijken ook vooruit nu u zonder mijn ondersteuning verder gaat. Als vorm van terugvalpreventie staan we daarom stil bij de aandachtspunten waar u op moet blijven letten.

Op basis van het laatste gesprek maak ik een afsluitbrief. Als de behandelovereenkomst is gecommuniceerd met uw huisarts, stuur ik deze afsluitbrief ook naar uw huisarts.

christelijke psycholoog maarsbergen