U loopt vast

Iedereen kent perioden in het leven waarin het minder gaat. Soms is daar een duidelijke aanleiding voor, soms ook niet. Meestal komen we er zelf weer bovenop, maar dat lukt niet altijd en komen we maar niet uit de negatieve spiraal. Dan is het goed om hulp te zoeken. Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende klachten waarmee ik u kan helpen. Dit is geen uitputtende lijst, iedere situatie is weer uniek. Er is wel een rode draad: u heeft er last van en het belemmert u in uw functioneren.

Het is goed om te beseffen dat niet altijd alles ‘opgelost’ kan worden. Sommige omstandigheden zijn niet te veranderen of terug te draaien. Dan komt het aan op acceptatie en op een goede manier leren omgaan met de situatie. Niet gemakkelijk, maar ik geloof wel dat iedereen mogelijkheden heeft om zich aan te passen en zich verder te ontwikkelen, juist in en door moeilijke situaties heen. Vanuit dat vertrouwen help ik u graag.

Depressie

Veel piekeren, sombere gedachten, nergens zin meer in hebben, geen energie meer hebben, slecht slapen. Dit zijn allemaal symptomen van een depressie. Iemand beschreef dat eens als een zwarte hond die je leven steeds meer over neemt.

Tijdens de therapie gaan we op zoek naar wat u nodig heeft om de negatieve cirkel van een depressie te doorbreken. Ingrediënten die een belangrijke rol spelen in het herstelproces zijn: kritisch leren kijken naar uw eigen gedachten, weer activiteiten gaan oppakken en op zoek gaan naar positieve relaties.

Stress | Overspannenheid

Stresshormonen zorgen ervoor dat ons lichaam in staat is om in aktie te komen. Een nuttige functie dus. Maar het is niet goed als we continu in deze staat van paraatheid zijn. Ons lichaam heeft ook rust nodig om weer te kunnen herstellen. Er zijn talloze oorzaken waardoor we stress kunnen ervaren in onze relaties, in het gezin of op het werk.

Misschien voelt u zich nu gestrest of overspannen en u weet niet wat u hier aan kunt doen. In de gesprekken gaan we in detail kijken naar de bronnen van de stress. Soms is het mogelijk om de oorzaak van de spanningen weg te nemen. Maar dat kan niet altijd en in dat geval gaan we samen kijken hoe u dan het beste hiermee om kunt gaan.

Burn-out

Intense moeheid, uitputting, moeite met concentreren, piekeren, een gejaagd gevoel, prikkelbaar, cynisme en machteloosheid zijn enkele symptomen die kunnen wijzen op burn-out. Er is geen contact meer met het lichaam, signalen komen niet meer door. Het innerlijke vuur is opgebrand en dooft uit. Burn-out is een uitputtingsreactie van zowel lichaam als geest door langdurige, vaak jarenlange roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als je geen hersteltijd neemt na inspanning, maar stug doorgaat. Vaak ligt de oorzaak in een combinatie van stress in de privésituatie en de werksituatie.

De therapie bestaat uit twee stappen. De basis is herstel van een gezond ritme van inspanning en ontspanning. Door rust en energie-gevende activiteiten bouwt u weer de broodnodige energie op. Daarna gaan we op zoek naar de onderliggende factoren die er toe geleid hebben dat u vast bent gelopen. Dit is belangrijk om het risico op herhaling te minimaliseren.

Onzekerheid | Negatief Zelfbeeld

Iedereen is wel eens onzeker, vooral in situaties die onbekend of onvoorspelbaar zijn. Dit is normaal en houdt ons alert. Maar als we in ons dagelijks leven vaak aan onszelf twijfelen kan het ook ons leven beperken. En dat is jammer, zeker als dit helemaal niet nodig is.

Vaak gaat onzekerheid samen met een negatief zelfbeeld dat ontstaan is in onze jeugd. Daarom besteden we in de gesprekken ook tijd aan de onderliggende oorzaken van uw onzekerheid en/of lage zelfbeeld. En we werken aan het vergroten van uw zelfvertrouwen: op een gezonde manier omgaan met kritiek, leren assertief te zijn en met compassie naar uzelf te kijken. Zo werken we samen aan het opbouwen van een ander beeld van uzelf. Een beeld dat er ook mag zijn. Een beeld dat realistischer is.

Angst

Angst kan terecht zijn en dan is het een goede raadgever. Maar soms is angst onterecht, bijvoorbeeld bij faalangst of een fobie wat kan leiden tot paniekaanvallen. Hartkloppingen, misselijkheid, zweten, trillerig. Als de mate van angst niet in verhouding staat tot wat er echt aan de hand is, kan dit uw functioneren ernstig belemmeren: u vermijdt situaties en de angst.

Aristoteles zei ooit: alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat klopt echter niet altijd! Want als je angst aandacht geeft, dan verdwijnt het juist… En dat gaan we ook doen in therapie. U gaat stapje voor stapje de confrontatie aan met uw angst, de angst als het ware in de ogen kijken. Om zo te achterhalen in hoeverre de angst terecht is of niet. Ik ondersteun u in dit proces om uw angst te leren overwinnen.

Rouw en verlies

Er wordt wel eens gezegd dat rouw de pijn is die we betalen voor ‘het houden van’. Rouw begint na een ingrijpend verlies. En dat kan ineens toeslaan in ons leven. Dit kan het overlijden van een geliefde zijn. Maar er is ook als rouw als we werkloos of gehandicapt raken of met een echtscheiding te maken hebben: we hebben iets verloren en dat komt nooit meer terug. Dat maakt een warboel van intense emoties los.

Soms is het omgaan met het verlies te zwaar. U heeft het gevoel dat u stil blijft staan. Ik wil er dan voor u zijn, door erbij te zijn, door te luisteren. In de gesprekken kunnen we ook op zoek gaan naar mogelijke oorzaken voor de stilstand. Als we dat weten, kunt u daarmee aan de slag gaan. Met als uiteindelijk doel dat u de draad van uw leven weer kunt oppakken. Niet door los te laten of te vergeten, maar door de overledene of het verlies een nieuwe (emotionele) plaats te geven in uw leven.