U loopt vast

Iedereen kent perioden in het leven waarin het minder gaat. Soms is daar een duidelijke aanleiding voor, maar dat hoeft niet altijd. Meestal komen we er zelf weer bovenop, maar soms lukt dat niet en blijven we hangen in een negatieve spiraal. Dan is het goed om hulp te zoeken. Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende klachten waarmee ik u kan helpen. Dit is geen uitputtende lijst, iedere situatie is weer uniek. Wel kun je stellen dat de rode draad in dit alles is: u heeft er last van en het belemmert u in uw functioneren.

Het is goed om te beseffen dat niet altijd alles ‘opgelost’ kan worden. Sommige omstandigheden zijn niet te veranderen of terug te draaien. Dan komt het aan op acceptatie en op een goede manier leren omgaan met de situatie. Niet gemakkelijk, maar waar ik wel in geloof is dat iedereen mogelijkheden heeft om zich aan te passen en zich verder te ontwikkelen, juist in en door moeilijke situaties heen. Vanuit dat vertrouwen help ik u graag.

Depressie

Veel piekeren, sombere gedachten, nergens zin meer in hebben, geen energie meer hebben, slecht slapen. Dit zijn allemaal mogelijke symptomen van een depressie. Tijdens de therapie gaan we op zoek naar wat u nodig heeft om de negatieve cirkel van een depressie weer te doorbreken. Ingrediënten die een belangrijke rol spelen in het herstelproces zijn het kritisch leren kijken naar uw eigen gedachten, het weer gaan ondernemen van activiteiten en het op zoek gaan naar positieve relaties.

Stress | Overspannenheid

Stress zorgt ervoor dat ons lichaam in staat is om in aktie te komen. Een nuttige functie dus. Maar het is niet goed als we continu in deze staat van paraatheid zijn. Ons lichaam heeft ook rust nodig om weer te kunnen herstellen. Er zijn vele oorzaken waardoor we stress kunnen ervaren in onze relaties, in het gezin of op het werk. Misschien bevindt u zich nu in een periode waarin u zich gestresst of overspannen voelt en u weet niet wat u hier aan kunt doen. In de behandeling gaan we in detail kijken naar de bronnen van de stress. Soms is het mogelijk om de oorzaak van de spanningen weg te nemen. Maar dat kan niet altijd en in dat geval gaan we samen kijken hoe u dan het beste hiermee om kunt gaan.

Burn-out

U voelt zich emotioneel en lichamelijk uitgeput, u heeft het gevoel dat u minder presteert en u bent minder gemotiveerd voor uw werk. Mogelijk heeft u dan een burn-out of loopt u het risico om burn-out te raken. En je hoeft niet ‘oud’ te zijn om een burn-out te krijgen. Steeds vaker komt het voor dat studenten en jongvolwassenen ook last krijgen van burn-out symptomen. In de therapie werken we aan herstel en gaan we op zoek naar de onderliggende factoren die er toe geleid hebben dat u vast bent gelopen. De neiging tot perfectionisme is daar een voorbeeld van. Het onderkennen van de veroorzakende factoren is belangrijk om het risico op herhaling te minimaliseren.

Onzekerheid | Negatief Zelfbeeld

Iedereen is wel eens onzeker, met name in situaties die onbekend of onvoorspelbaar zijn. Dit is normaal en houdt ons alert. Maar het kan ons erg beperken in ons dagelijks leven als we vaak of altijd aan onszelf twijfelen, ook in omstandigheden waarin dit helemaal niet nodig is. En dat is jammer. Vaak gaat onzekerheid samen met een negatief zelfbeeld en dit ontstaat in onze jeugd. Daarom besteden we in de behandeling ook tijd aan de onderliggende oorzaken van uw onzekerheid en/of lage zelfbeeld. We gaan werken aan het opbouwen van uw zelfvertrouwen, het op een gezonde manier omgaan met kritiek, leren assertief te zijn, leren met compassie naar uzelf te kijken en door dit alles uw zelfbeeld te verbeteren.

Angst

Angst kan terecht zijn en is dan een goede raadgever. Maar soms is angst onterecht, bijvoorbeeld bij faalangst of een fobie. En ook als de mate van angst niet in verhouding staat tot wat er aan de hand is, kan dit uw functioneren ernstig belemmeren: mogelijk heeft u soms last van een paniekaanval. In de therapie gaat u stapje voor stapje de confrontatie aan met uw angst met als doel te achterhalen in hoeverre de angst terecht is of niet. Ik ondersteun u in dit proces dat als doel heeft dat u de angst leert overwinnen.

Rouw en verlies

Er wordt wel eens gezegd dat rouw de pijn is die we betalen voor ‘houden van’. Een proces waar iedereen doorheen moet na een verlies. Dit kan het overlijden van een geliefde zijn. Maar ook als we bijvoorbeeld werkloos of gehandicapt raken of met een echtscheiding te maken hebben, gaan we door een rouwproces heen. Soms gebeurt het dat de rouwverwerking stokt en u komt niet verder. In de behandeling gaan we dan op zoek naar de oorzaken van de stagnatie in het proces. Als we dat weten kunnen we aan de slag met het zoeken naar mogelijkheden om de rouwverwerking weer op gang te helpen. Met als uiteindelijk doel dat de overledene of het verlies een nieuwe emotionele plaats krijgt in uw leven en dat u de draad van uw leven weer kunt oppakken