Psychologisch Welbevinden

Deze vragenlijst meet zes aspecten die samen een beeld geven van uw psychologisch welbevinden.

De vragenlijst bestaat uit 54 stellingen waarvan u – op een schaal van ‘nadrukkelijk mee oneens’ tot ‘nadrukkelijk mee eens’ – aangeeft in hoeverre deze op u van toepassing zijn.

Belangrijk: er zijn geen goede of foute antwoorden. Het doel is om een goed en actueel beeld te krijgen van uw psychologisch welbevinden.

Aan het begin van de vragenlijst kunt u een e-mailadres opgeven. Op dit e-mailadres ontvangt u een ontvangstbevestiging en het is tegelijkertijd voor mij de referentie naar degene die de vragenlijst heeft ingevuld.