Vragenlijst

Psychologisch Welbevinden

Vragenlijst

Psychologisch Welbevinden

Door onderstaande vragenlijst* in te vullen en op te sturen, kunt u een indruk krijgen van uw psychologisch welbevinden. Ik stuur u dan binnen een week de uitslag en de bijbehorende uitleg toe. Hiervoor is het nodig dat u een e-mailadres opgeeft. Als u de vragenlijst verzendt, geeft u tevens toestemming om de uitslag naar het opgegeven e-mailadres te sturen. Uit privacy overwegingen kunt u er voor kiezen om een tijdelijk e-mailadres aan te maken.

Het psychologisch welbevinden is een maat voor het optimaal persoonlijk functioneren. Een hoge score duidt op een goed leven vanuit psychologisch perspectief. Psychologisch welbevinden maakt iemand veerkrachtiger en beschermt tegen het ontstaan van psychische klachten. Het zorgt ervoor dat je goed in staat bent om je eigen leven vorm te geven.

De vragenlijst bestaat uit 54 stellingen waarvan u – op een schaal van ‘nadrukkelijk mee oneens’ tot ‘nadrukkelijk mee eens’ – aangeeft in hoeverre deze op u van toepassing zijn.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het doel is om een goed en actueel beeld te krijgen van uw psychologisch welbevinden.

* Van Dierendonck, D. (2004). The construct validity of Ryff’s Scales of Psychological Well-being and its extension with spiritual well-being. Personality and Individual Differences, 36(3), 629-643.